Çukurova Üniversitesi |Yerleşke Haritası | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ÇEVRE SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

 
  Hakkımızda Yönetim Faaliyetler-Projeler Bilgi-Belge Laboratuvar Linkler İletişim  
 
  Kuruluş
  Vizyon
  Misyon
  Uluslararası Enerji Ajansı
  Coğrafi Bilgi Sistemleri

> Hakkımızda  >  Kuruluş                                           
Kuruluş

Çukurova Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarla işbirliği yaparak çevre ile ilgili eğitim, öğretim, araştırma, yayın ve uygulama etkinliklerine yardımcı olmak, öncelikle yöresel çevre sorunlarını saptamak ve bu konudaki orunlara çözüm getirecek stratejiler belirlemek amacı ile 14.12.1990 tarihinde 14/3 sayılı Senato kararı ile kurulmuştur. 6.01.1991 tarihinde de müdür olarak Prof. Dr. Hunay EVLİYA atanmıştır.
     

Çukurova Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
 Ziyaretçi sayısı: 719