Çukurova Üniversitesi |Yerleşke Haritası | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ÇEVRE SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

 
  Hakkımızda Yönetim Faaliyetler-Projeler Bilgi-Belge Laboratuvar Linkler İletişim  
 
  Kuruluş
  Vizyon
  Misyon
  Uluslararası Enerji Ajansı
  Coğrafi Bilgi Sistemleri

> Hakkımızda  >  Coğrafi Bilgi Sistemleri        


Çukurova Üniversitesi Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne Alexander von Humboldt Vakfı tarafından bağışlanan Coğrafi Bilgi

Sistemi (CBS),  farklı teknolojilerin entegrasyonunu içeren donanım yazılım ve prosedürlerin kombinasyonundan oluşmaktadır.

Yaklaşık değeri 60.000 US
$ olan sistemden karmaşık planlama ve yönetim problemlerini çözmek üzere yararlanılmaktadır. Coğrafi

Bilgi Sistemi (CBS)'nden, belirli işler için bölge seçimi, planlama, izlenecek politikanın belirlenmesi gibi konularda faydalanılır.

Diğer taraftan Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), görsel bir dil gibi düşünülebildiğinden eğitim, iletişim alanlarında ve ortak planlanan

çalışmalarda etkili bir şekilde kullanılabilmektedir.Çukurova Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
 Ziyaretçi sayısı: 660