Çukurova Üniversitesi |Yerleşke Haritası | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ÇEVRE SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

 
  Hakkımızda Yönetim Faaliyetler-Projeler Bilgi-Belge Laboratuvar Linkler İletişim  
 
  Kuruluş
  Vizyon
  Misyon
  Uluslararası Enerji Ajansı
  Coğrafi Bilgi Sistemleri

> Hakkımızda  >  Vizyon        
 

Merkezimizin vizyonu çevre konusunda düzeyli araştırmalar yapmak, danışmanlık hizmetlerini yürütmek ve çevre olaylarına 

dikkati çekmektir.Çevre Araştırma Merkezi yasal ekonomik ve sosyal yöntemleri birleştirmeyi, disiplinler arası koordinasyonu

sağlamayı, ulusal ve uluslararası boyutta çevre konusunda ilişkiler kurmayı ve akademik değişimleri amaçlamaktadır. Bu amaçla

değişik disiplinlerden 11 Merkez Kurul üyesi ve 5 Yönetim Kurulu üyesi ile faaliyetini sürdürmektedir.Çukurova Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
 Ziyaretçi sayısı: 641